shape
shape
shape
shape
shape
shape
GALERIJA TIPOVA KAMINA

PARTNERI:

Međimurka BS d.o.o. - Čakovec
Balog uvoditelj vodovoda - Strahoninec
MGK - klesarstvo d.o.o. - Bartolovec
Senko d.o.o. - Štefanec
Color emajl d.o.o. - Požega
POLI - EL - Brezje
Art Boj Graphic - Pretetinec

shape
KAMIN +
Karakteristika kamina je da grije glavnu prostoriju gdje je smješten te grijanje okolnih prostorija pomoču cirkulacije vručeg zraka.

KAMIN 2+
Karakteristika kamina je da grije glavnu prostoriju gdje je smješten + i kompletno ili samo dio stambenog prostora putem sistema centralnog grijanja.

KAMIN 2+ SOLAR
Karakteristika kamina: Grijanje glavne prostorije + kompletno ili samo dio stambenog prostora (centralno grijanje) + spojen na solarni sistem.
shape
shape