shape
shape
shape
shape
shape
KAMINI MICEK d.o.o. obavlja servis kamina, ujedno se bavimo i servisiranjem i renoviranjem starih peči.
shape
Izgled stare peči prije i nakon renoviranja:
Prije renoviranja:
Tijek renoviranja:
PARTNERI:

Međimurka BS d.o.o. - Čakovec
Balog uvoditelj vodovoda - Strahoninec
MGK - klesarstvo d.o.o. - Bartolovec
Senko d.o.o. - Štefanec
Color emajl d.o.o. - Požega
POLI - EL - Brezje
Art Boj Graphic - Pretetinec

shape
shape